Betongarbetare

Betongarbetarens uppgifter är bland annat att armera och gjuta betongkonstruktioner som till exempel husgrunder, golv och broar. När till exempel ett hus ska byggas gjuts grunden vanligtvis i betong. Gjutningen görs i en form som sätts upp på plats. För att en betongkonstruktion ska bli tillräckligt stark måste den armeras med hjälp av armeringsjärn som löper genom den färdiga konstruktionen enligt ett visst mönster.

Vid husbyggen levereras ofta husets delar som färdiga betongelement, till exempel väggar eller delar av fasaden.
Då är det betongarbetarens uppgift att montera elementen på plats. Som betongarbetare armerar och gjuter du husgrunder, väggar och pelare. Det blir allt vanligare med förtillverkade betongelement som väggar och fasadelement som betongarbetaren tar hand om och monterar på plats.

Kontaktpersoner:

Firat:
072 012 55 19
firat@dindistribution.se

Luay:
073 59 99 399
luay@dindistribution.se

Vad söker ni?: Söker jobb
Yrke: Bygg
Anställningsform: Heltid
Platser: Stockholm

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx